Saulės jėgainės projektas


     UAB „Utenos gelžbetonis" įgyvendina projektą „UAB "Utenos gelžbetonis" investicija saulės elektrinei įrengti“. Bendrovė skiria daug dėmesio aplinkosaugos sistemų palaikymui, gamybos procesų valdymo gerinimui. Įgyvendinant projektą numatoma statyti saulės elektrinę, kurios gaminama elektros energija bus naudojama gamybinėms reikmėms aprūpinti. Įgyvendinusi tokį projektą, UAB "Utenos gelžbetonis" būtų aplinkosaugos atžvilgiu draugiška įmonė. UAB "Utenos gelžbetonis" elektros energijos sąnaudos 2019 m. sudarė 415 MWh. Įrengus saulės elektrinę, per metus bus pagaminta 289MWh elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių.     Projekto pavadinimas: „UAB "Utenos gelžbetonis" investicija saulės elektrinei įrengti
     Projekto vykdytojas UAB „Utenos gelžbetonis"

     Bendra projekto vertė: 185700,00 EUR.
     Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 106436,52 EUR.

     Projekto vykdymo pradžia: 2020-10-07
     Projekto vykdymo pabaiga: 2021-11-30      Į pagrindinį